Knjiga „Narodni učitelj“ Vase Pelagića sastoji iz nekoliko celina i ovo je verovatno jedna od najvećih riznica lekovitih recepata u čijoj je osnovi priroda kao lek. Znanje koju koju svaka porodica treba da ima u svojoj biblioteci ne samo radi lečenja bolesti, već i u prevenciji i poboljašnju kvaliteta života uopšte.

Vasa Pelagić piše:

»Pošto je ovaj »Narodni učitelj« postao najomiljenija, najrasprostranjenija i najpopularnija knjiga u Srpstvu, to stavljamo u amanet prijateljima narodnim i našim - da ovo delo bar svake pete godine preštampavaju u dopunjenom i popravljenom izdanju, koje treba da bude udešeno prema razvitku nauke i životnim potrebama narodnim... to želim zato, što izjave narodne svedoče, da je ova knjiga postala pravi blagodatnik i svagdašnji najkorisniji i najstvarniji učitelj narodu, porodici, omladini i pojedincu.«

Pišući predgovor Petom izdanju Pelagić izjavljuje:

»... Ja sam već jako oronuo zdravljem. Nije ni šala, pola mog veka proveo sam po tamnicama, a i danas se nalazim u Požarevačkom kaznenom zavodu.
Ako doživim da vidim ovo peto izdanje odštampano radovaću se mnogo, a ako ne doživim, ostaviću ga u amanet mojim prijateljima, da ga oni izdadu.
U to ime pozdravljam moje stare poznanike i prijatelje, želeći da se koriste ovom knjigom, te da joj uvek sačuvaju onu ljubav, kojom su je presretali...« 

Na globalnom nivou se sve više traže prirodna i alternativna rešenja u svim segmentima života. Od lekova, higijene, poljoprivrede. Ukoliko tražite prirodni lek, vi niste sigurni u recept koji se vodi pod “narodni lek”. Koliko je pouzdan, realan, ispitan. Pitate se, ko je koristio, da li je siguran, odakle potiče..

Narodni učitelj

Vasa Pelagić

Jevanđelje zdravlja

Koje uči kako se razvija i održava telesno i umno zdravlje i čestitost dobre volje i karakternosti Lakše je bolest sprečiti nego lečiti....

Ptočitajte

Hrana i piće

HRANA Šta treba znati o hrani »Sve što jedemo i pijemo prelazi u krv, a naša krv biće takva kakva je naša hrana, piće i vazduh.« Od ...

Ptočitajte

Rad i odmor

Šta treba znati o načinu rada i odmora? Radi mudro, ne troši se ludo! Svaki razuman čovek radnik je. Koliko je rad neophodna potreba...

Ptočitajte

O školovanju

Radi zdravlja i napretka naroda i omladine nužno je: Da se sistem sadanjeg školovanja iz osnova reformiše, okrene na bolje, te da odgova...

Ptočitajte

Materinski i dečji odeljak

Radi zdravlja nužno je napomenuti da nezdravi roditelji nemaju ni prava ni dužnosti decu rađati. Mnogi će nas za ovaj članak napasti, ...

Ptočitajte